Aktualne umowy

 
SEKCJA ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr Tytuł umowy
Okres obowiązywania

1.

Sprzątanie obiektów UJ CM, 1.05.2022 – 30.04.2024
2. Sprzątanie pomieszczeń wraz
z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Czystej 18,
01.02.2024– 31.10.2024
3. Sprzątanie oraz obsługa szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9, 01.02.2024 – 31.01.2026
4.  Usługa utrzymania czystości na terenach UJ CM, 1.05.2022 – 30.04.2024
5.  Świadczenie usług pocztowych na rzecz UJ CM 
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania,
15.02.2021 – 14.02.2025
6. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM, 01.08.2022 – 31.07.2024
7. Sukcesywne wykonywanie usługi prania dla Domów Studenckich UJ CM,  05.07.2023 – 05.07.2024
8.  Wykonywanie sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i termicznym unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek UJ CM, 01.09.2023 – 01.09.2027
9. Najem pojemników/beczek do gromadzenia odpadów kuchennych,  01.01.2024 – 31.12.2024
10. Najem pojemników na odpady komunalne,  01.01.2024 – 31.12.2024
11. Dzierżawa 29 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM, 1.03.2023 – 1.03.2027
12. Wykonywanie sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  11.05.2022 – 11.05.2024
13.  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej
w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia
i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu,
10.08.2020 – 31.07.2024
14. Dzierżawa 20 urządzeń kserograficznych dla jednostek UJ CM, 01.10.2023 – 31.07.2027
15. Dzierżawa 15 urządzeń kserograficznych dla jednostek UJ CM 8.07.2020 – 7.08.2024