Kontakt

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

 ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków 
 
 Kierownik
mgr Magdalena Niedziałkowska

 12 4332 741
 pokój nr 264
 magdalena.niedzialkowska@uj.edu.pl


mgr Weronika Chudio

 12 4332 741
 pokój nr 266
 weronika.chudio@uj.edu.pl  

  • Obsługa sekretarska Działu
  • Aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Działu 
  • Rozliczanie faktur za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, przygotowywanie zestawień kosztów dla poszczególnych numerów telefonicznych, sporządzanie korespondencji w sprawie przekroczeń przyznanych limitów na usługi telefoniczne