Sekcja Administrowania Nieruchomościami

 ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
 pokoje nr: 266, 268 

 12 4332 709, 12 433 27 05, 12 4332 741 

Sekcja Administrowania Nieruchomościami realizuje zadania obejmujące szeroki zakres zagadnień.
Do najważniejszych należą:

 

Kierownik
mgr Elżbieta Ślusarczyk 

 12 433 27 05, 12 422 89 57; 
 pokój nr 268
 elzbieta.slusarczyk@uj.edu.pl

 
 
mgr Magdalena Krasny
  12 433 27 09, 12 422 89 57
 pokój nr 266
 magdalena.krasny@uj.edu.pl
 
mgr Aleksandra Walocha
  12 433 27 09, 12 422 89 57; 
 pokój nr 266
Jolanta Pokrywka
 12 422 04 11,  12 422 00 09,  12 37 04 300
 jolanta.pokrywka@uj.edu.pl