Zespół Obiektów Działalności Statutowej

Lista administratorów Obiektów UJ CM

 

Imię i nazwisko Adres e-mail Obiekt Adres Obiektu Portiernia
Agnieszka Bajda agnieszka.bajda@uj.edu.pl Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ul. Medyczna 9


(12) 620 54 01,

(12) 620 54 02

 

Marzena Żak 

marzena.zak@uj.edu.pl Zespół Obiektów
Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Michałowskiego 12

ul. Kopernika 25,

(12) 634 33 97
502 186 436 (M12)
(12) 411 13 30 wew. 23 
(K25)

Ewa Janczura

ewa.janczura@uj.edu.pl Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. św. Łazarza 16 (12) 619 96 01
Danuta Konik danuta.konik@uj.edu.pl Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Kopernika 7 (A, B, C, E,F) (12) 422 74 00  
Wioletta Majewska wioletta.majewska@uj.edu.pl Obiekt Dydaktyczno – Administracyjny

ul. Skawińska 8,

ul. Zamojskiego 58

(12) 433 27 00,
693-439-299
Maciej Musiał maciej.2.musial@uj.edu.pl Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. Grzegórzecka 16
       
ul. Kopernika 40

    (12) 619 96 06  
519 307 901 (G16)

880- 780- 693 (K40)

Ryszard Niedzielski ryszard.niedzielski@uj.edu.pl

Zespół Domów Studenckich UJ CM w Prokocimiu

Obiekt Dydaktyczno-Sportowy UJ CM w Prokocimiu

ul. Badurskiego 15, 17

ul. Badurskiego 19

(12) 658 41 72 
 695- 605 -483 (B15)

(12) 658 40 13
695- 605- 481 (B17)     

(12) 658 11 58
507 – 695- 454 (B19)

Małgorzata Ochel – Urbaniak malgorzata.ochel@uj.edu.pl Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. Czysta 18

ul. Kopernika 12

(12) 633 08 77 (CZ18)
(12) 422 87 70    (szatnia K12)
    (12) 422 95 11 (sekretariat K12)

Elżbieta Ślusarczyk elzbieta.slusarczyk@uj.edu.pl Collegium Nowodworskiego
UJ CM 
ul. św. Anny 12

(12) 422 04 11
(12) 37 04 300
(12) 37 04 301
519 307 908

Piotr Jarocki  piotr.jarocki@uj.edu.pl Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej ul. Medyczna 7

795 – 545 -789
(12) 34 76 900

 

Lista administratorów Obiektów najmowanych na rzecz UJ CM

Ewa Bielak ewa.bielak@uj.edu.pl Katedra Medycyny Rodzinnej


ul. Bocheńska 4 

 

(12) 430 55 93, (12) 430 57 77

Tomasz Niziurski tomasz.niziurski@uj.edu.pl Katedra Psychoterapii  ul. Lenartowicza 14

(12)  633 12 03,

(12)  633 38 69

Piotr Trzos  p.trzos@uj.edu.pl Muzeum Farmacji  ul. Floriańska 25  (12) 421 92 79 

 

Collegium Nowodworskiego UJ CM 

 ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków 
 12 37 04 301 

Administrator 
Elżbieta Ślusarczyk 

 ul. Skawińska 8 
 pokój nr 268
 12  43 32 705,  kom. 661 890 769

 

Obiekty Dydaktyczne Wydziału Lekarskiego

 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM

 ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków 
 12 619 96 02   12 619 96 02 
 cdk@cm-uj.krakow.pl
 https://cdk.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL swoje siedziby mają jednostki i organizacje studenckie UJ CM:

W budynku znajdują się aule oraz sale seminaryjne, komputerowe, ćwiczeniowe i symulacyjne, przeznaczone na potrzeby zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów prowadzonych przez UJ CM.

Ponadto aule i sale w obiekcie są wynajmowane na konferencje, szkolenia i inne wydarzenia o charakterze naukowym.

Administrator
Ewa Janczura
 pokój nr 101
 12 619 96 02  12 619 96 02
 ewa.janczura@uj.edu.pl

 • Administrowanie obiektem przy ul. Św. Łazarza 16,
 • Kierowanie zespołem pracowników,
 • Wynajem pomieszczeń obiektu podmiotom zewnętrznym,
 • Rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne,
 • Rozliczenia wykorzystania sal obiektu,
 • Sporządzanie harmonogramów sal wykładowych,
 • Rozliczanie faktur z tytułu dostaw i usług.

mgr Magdalena Baruch 
 pokój nr 101
 
12 619 96 02
 
magdalena.baruch@uj.edu.pl

 • Rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne i pozostałe,
 • Nadzór nad sprawami wynajmu pomieszczeń, 
 • Rozliczenia wykorzystania sal obiektu,
 • Sporządzanie harmonogramów sal wykładowych,
 • Nadzór nad korespondencją jednostki. 

mgr inż. Daniel Kaczmarczyk
 pokój nr 101
 12 619 96 03
 daniel.kaczmarczyk@uj.edu.pl

 • Utrzymanie ciągłości ruchu obiektu,
 • Obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji,
 • Współpraca z Inspektoratem BHP,
 • Organizacja bezpieczeństwa w budynku,
 • Rozliczanie czasu pracy recepcji,
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej obiektu,
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki.

mgr Jacek Nowak
 pokój nr 522
  12 619 96 04 
  j.sito@uj.edu.pl

 • Pomoc techniczna w zakresie działania sieci informatycznej,
 • Administrowanie stroną internetową jednostki,
 • Sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem komputerowym jednostki,
 • Obsługa audio-wizualna zajęć dydaktycznych i konferencji,
 • Obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami.

Adam Bielak
 pokój nr 522
 12 619 96 04
 adam.bielak@uj.edu.pl

 • Obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji,
 • Obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami.

 


 

Obiekt Dydaktyczno – Administracyjny 

 ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
 Portiernia: 12 43 32 700
 Biuro: 12 43 32 706
 oda@cm-uj.krakow.pl

ADMINISTRACJA UJ CM:

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

WYDZIAŁ LEKARSKI:

Ponadto w budynku przy ul. Skawińskiej 8 znajduje się:

Do zakresu działania administracji obiektu należy:

 • Załatwianie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektem,
 • Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, kradzieżą majątku,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem przez użytkowników przepisów bhp i ppoż,
 • Utrzymywanie czystości w budynku i jego otoczeniu,
 • Dbanie o prawidłowy stan techniczny budynku,
 • Ścisła współpraca z DIRiE w zakresie napraw i remontów,
 • Zgłaszanie odpowiednim służbom potrzeb w zakresie napraw i remontów,
 • Zabezpieczenie i prowadzanie ewidencji powierzonych składników majątku,
 • Udostępnianie sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
 • Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Administrator
lic. Wioletta Majewska

 ul. Skawińska 8 
 pokój nr 144
 12  43 32 706,  kom. 661 890 763
 wioletta.majewska@uj.edu.pl

 • Ścisła współpraca z DIRiE w zakresie napraw i remontów,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi, kierowanie ich pracą oraz rozliczanie czasu pracy,
 • Prowadzenie rejestru ewidencji czasu pracy pracowników gospodarczych w systemie SAP,
 • Nadzór nad utrzymywaniem czystości i i porządku w obiekcie i jego otoczeniu,
 • Sprawowanie pieczy nad powierzonymi składnikami majątku,
 • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz rezerwacja sal,
 • Wystawianie faktur oraz not z tytułu wynajmu sal dydaktycznych znajdujących się w obiekcie,
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • Ścisła współpraca z administratorem części obiektu znajdującej się we władaniu SU.

 


 

Obiekty Dydaktyczne Wydziału Lekarskiego UJ CM

 ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
 Portiernia: 12 422 74 00

 

 ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków
 12 422 74 00

 
 
 ul. Kopernika 7B, 31-034 Kraków
 12 422 74 00

 

 ul. Kopernika 7C, 31-034 Kraków
 12 422 74 00

 

 ul. Kopernika 7E, 31-034 Kraków
 12 422 74 00

 

 

 ul. Kopernika 7F, 31-034 Kraków
 12 422 74 00

Administrator 
mgr Danuta Konik
 ul. Kopernika 7C
 pokój nr 211
 12 422 74 00 , kom. 661 890 929  12 422 32 72
 danuta.konik@uj.edu.pl


 

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Lekarskiego UJ CM

 ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
 12 619 96 06

 

Obiekt UJ CM 

 ul. Kopernika 40, 31-034 Kraków
 Portiernia: 880 780 693

 
Administrator
Maciej Musiał
 ul. Kopernika 40 
 pokój nr 303
 12 433 27 69, kom. 661 890 902 
 maciej.2.musial@uj.edu.pl 
 • Obsługa administracyjna Obiektów,
 • Zabezpieczenie i prowadzenie ewidencji składników majątkowych powierzonych administratorowi obiektów,
 • Dokonywanie zakupu sprzętu i materiałów koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektu zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ CM,
 • Prowadzenie rejestru korespondencji,
 • Współpraca z jednostkami administracji CM w zakresie zaopatrzenia, eksploatacji Obiektów,
 • Dbanie o stan techniczny Obiektów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynków,
 • Współpraca z służbami technicznymi w zakresie napraw i remontów oraz utrzymania właściwego stanu technicznego Obiektów,
 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi w zakresie utrzymywania czystości w obiektach oraz w ich otoczeniu,
 • Nadzór nad pracą konserwatora obiektów.
 

 
Obiekty Dydaktyczne Wydziału Lekarskiego UJ CM
 ul. Kopernika 12, 31-034 Kraków
 12 422 95 11

 ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
 12 422 95 11


 


Administrator 
Małgorzata Ochel – Urbaniak 
 ul. Kopernika 12
 pok. 17-18
 12 422 95 11, kom. 661 890 931  12 422 95 11
 malgorzata.ochel@uj.edu.pl


 
Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego

 ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków 
 12 620 59 00  12 620 54 05

 
 

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest siedzibą 32 jednostek naukowych.

W Obiekcie prowadzona jest działalność naukowa oraz kształcenie studentów w zakresie nauk farmaceutycznych i medycznych.

W obiekcie prowadzony jest również magazyn alkoholu oraz depozyt chemiczny

Do obowiązków administracji Obiektu należy:

 • Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynku,
 • Dbanie o stan techniczny Obiektu,
 • Wyposażanie pomieszczeń jednostek Wydziału,
 • Rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne,
 • Wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym,
 • Dbanie o infrastrukturę techniczną pracowni laboratoryjnych.

Kierownik 

mgr Agnieszka Bajda  
 ul. Medyczna 9
 pokój nr 118
 12 620 54 00, kom. 607 593 557  12 620 54 05
 agnieszka.bajda@uj.edu.pl
 ul. Medyczna 9
 pokój nr 119
 12 62-05-405,  12 62-05-900
 anna.szczekocka-jarosz@uj.edu.pl
 
Dorota Łazarczyk
 ul. Medyczna 9
 pokój nr 119
 12 62-05-405,  12 62-05-900
 dorota.lazarczyk@uj.edu.pl

Jakub Pluciński
 ul. Medyczna 9
 pokój nr 01/19 bud. B 
 12 62-05-422
 jakub.plucinski@uj.edu.pl
 
Weronika Piwowarczyk
 ul. Medyczna 9
 pokój nr 01/19 bud. B 
 12 62-05-403
 weronika.piwowarczyk@uj.edu.pl
 • Obsługa depozytu chemicznego
 


Zespół Obiektów Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu

 ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków 
 12 634 33 97,  12 633 62 59

 ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
 12 424 72 85  

Administrator
mgr Marzena Żak

 ul. Michałowskiego 12
 pokój nr 211
 12 633 84 87, kom. 506 324 901 
 marzena.zak@uj.edu.plCentrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej 

 ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków 
 12 347 69 06 
 ciem@cm-uj.krakow.pl
 https://ciem.cm-uj.krakow.pl

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Centrum są:

 • Zakład Dydaktyki Medycznej, 
 • Pracownia Kształcenia Interprofesjonalnego.

Administrator
mgr Piotr Jarocki 
 piotr.jarocki@uj.edu.pl
 501 84 35 84
Biuro ds. Obsługi Administracyjnej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

 Katedra Medycyny Rodzinnej UJ CM 

 ul. Bocheńska 4, 31-061 Kraków 
 12 430 55 93, 12 430 57 77
 http://www.medycynarodzinna.wl.cm.uj.edu.pl

Administrator
Specjalista kierujący zespołem pracowników
mgr inż. Ewa Bielak 
 
ewa.bielak@uj.edu.pl
 
661 890 946 


 

Katedra Psychoterapii UJ CM 

 ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków 
 12 633 12 03, 12 633 38 69, 12 633 72 16
 http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/

Administrator
mgr inż. Tomasz Niziurski 
 
tomasz.niziurski@uj.edu.pl 
 12 633 12 03

 


 

Muzeum Farmacji UJ CM  

 ul. Floriańska 25, 31-019 Kraków 
 12 421 92 79
 https://muzeumfarmacji.uj.edu.pl/
 mf1@mp.pl

Administrator
mgr Piotr Trzos 
 
p.trzos@uj.edu.pl
 12 421 92 79