Sekcja Inwentaryzacji

 ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Do zakresu Sekcji Inwentaryzacji należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem spisów z natury składników majątkowych przez zespoły spisowe oraz przygotowywanie materiałów dla Podkomisji Inwentaryzacyjnej.

 

Kierownik 
Joanna Klejdysz
 12 433 27 45
 pokój nr 270
 joanna.klejdysz@uj.edu.pl

  • Kierowanie pracą Sekcji Inwentaryzacji i koordynacja pracy podległych pracowników.
  • Opracowywanie planów i harmonogramów przeprowadzania spisów z natury.
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru pracowników prowadzących ewidencję składników majątkowych,
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób odpowiedzialnych materialnie w poszczególnych jednostkach.

inż. Marcin Sikora
 12 433 27 46
 pokój nr 269
 marcin.1.sikora@uj.edu.pl

  • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM,
  • Realizacja zamówień na potrzeby Sekcji Inwentaryzacji.

Aleksandra Stępień
 12 433 27 46
 pokój nr 269
 aleksandra.sodo@uj.edu.pl

  • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM

Mateusz Fryziel
 12 433 27 46
 pokój nr 269
 mateusz.fryziel@uj.edu.pl

  • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM,
  • Bieżące realizowanie zamówień od jednostek UJ CM na etykiety z kodami kreskowymi (drukowanie w systemie SAP etykiet i wysyłanie do jednostek),

Magdalena Gregorasz
 12 433 27 46
 pokój nr 269
 magdalena.gregorasz@uj.edu.pl

  • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM