Druki

INTRANET – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dział Zarządzania Majątkiem

 Zarządzenie Nr 2 Prorektora UJ Ds. CM Z Dnia 1 Marca 2019 R. W Sprawie Wprowadzenia Regulaminu Zbywania Nieruchomości Stanowiących Własność UJ CM

Zarządzenie nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 października 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Regulamin Zbywania Nieruchomości UJ CM 

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w UJ CM

Instrukcja gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w UJ CM

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie zbędnego lub zużytego składnika majątku

Załącznik nr 2 – Orzeczenie techniczne

Załącznik nr 3 – Protokół Komisji Kasacyjnej

Załącznik nr 4 – Protokół fizycznej likwidacji

Załącznik nr 5 – Zmiana miejsca użytkowania

Załącznik nr 6 – Protokół Komisji ds. Wyceny

Załącznik nr 7 – Protokół z przebiegu przetargu ustnego (licytacji)

Załącznik nr 8 – Protokół z przebiegu przetargu pisemnego

Załącznik nr 9 – Protokół zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania

Zarządzenie nr 2/2014 Prorektora UJ CM z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni w obiektach UJ CM

Regulamin korzystania z szatni w obiektach UJ CM (Załącznik do Zarządzenia Prorektora UJ CM nr 2 z dnia 21 lutego 2014 roku)

Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z szatni w obiektach UJ CM)

Regulations for use of the cloakroom in the Jagiellonian University – Medical College buildings

Statement (Annex no. 1 to these Regulations for use of the cloakroom in the Jagiellonian University- Medical College facilities)

Sekcja Administrowania Nieruchomościami

Wynajem sal 

Zarządzenie nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 27 Prorektora UJ ds. CM z dnia 10.12.2021r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 stycznia 2024 rokuCENNIK (zmiana od 26.01.2024 r. )

Zarządzenie nr 13 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 13 listopada 2018 roku w sprawie: odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum – z późniejszymi zmianami. 

Bilety MPK

Wniosek o zakup biletów komunikacji miejskiej w Krakowie

Telefony służbowe

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz służbowych modemów internetowych przez pracowników UJ CM

Usługi pocztowe

Komunikat nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Załącznik nr 4 do Komunikatu nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 

Gospodarka Odpadami

Karta ewidencji odpadu 

Karta przekazania odpadu 

Sekcja Inwentaryzacji

Zarządzenie nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 grudnia 2020 roku w sprawie: inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Instrukcja inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów UJ CM

Załącznik nr 1 – Arkusz spisu z natury

Załącznik nr 2 – Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych

 Załącznik nr 3 – Zmiana osoby sprawującej pieczę

Załącznik nr 4 – Rewers

Załącznik nr 5 – Zgłoszenie/zmiana osoby prowadzącej ewidencję

Wniosek o wydanie kodów kreskowych na składniki majątkowe

Zasady znakowania kodami kreskowymi

Zespół Domów Studenckich

 Zarządzenie nr 109 Rektora UJ z 23 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcje zachowania się mieszkańca Domu Studenckiego na wypadek zagrożenia

Druk kwestionariusza osobowego

Zarządzenie nr 17/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo – rekreacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum – Cennik