Struktura Działu Zarządzania Majątkiem

Do zakresu działania Działu Zarządzania Majątkiem CM należą sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami własnymi oraz najmowanymi i dzierżawionymi dla potrzeb Collegium Medicum.

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum.

 ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków 
 
 

Kierownik
mgr Magdalena Niedziałkowska

 12 4332 741
 pokój nr 264
 magdalena.niedzialkowska@uj.edu.pl

 

Jednostki podległe:

 

mgr Weronika Chudio

 12 4332 741
 pokój nr 266
 weronika.chudio@uj.edu.pl  

  • obsługa sekretarska Działu
  • aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Działu 
  • rozliczanie faktur za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, przygotowywanie zestawień kosztów dla poszczególnych numerów telefonicznych, sporządzanie korespondencji w sprawie przekroczeń przyznanych limitów na usługi telefoniczne

 

mgr inż. Anna Lewanowicz – Domino

 12 4332 705
 pokój nr 268
 anna.lewanowicz-domino@uj.edu.pl  

  • Aranżacja i specjalistyczny nadzór zieleni na nieruchomościach UJCM